top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
אבירם ברקאי - אנחנו על השחור: סיפורה של חטיבה 500 במבצע שלום הגליל

אבירם ברקאי - אנחנו על השחור: סיפורה של חטיבה 500 במבצע שלום הגליל

60.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר