top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
אדוארד דה בונו - יצירתיות רצינית: שימוש בחשיבה לאטרלית ליצירת רעיונות חדשים

אדוארד דה בונו - יצירתיות רצינית: שימוש בחשיבה לאטרלית ליצירת רעיונות חדשים

60.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר