top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
אילנה סטרלין - החצר האחורית

בילדותן, לפני עידנים, הן היו החברות הכי טובות. בילו יחד שעות, נשבעו לשתף זו את זו בכל סודותיהן לנצח. כשגדלו התפצלו דרכיהן: האחת עברה לקיבוץ, והאחרת לעיר הגדולה. שני אחים שתקנים שהכירו מפרידים ביניהן בסופו של דבר. האחת מקימה משפחה, האחרת נשארת ברווקותה. עשרים וחמש שנה לאחר שהקשר ניתק הן מחליטות להיפגש ולברר כל מה שלא נאמר בזמנו: לשמוע ולהשמיע, לבוא חשבון, אולי אף להתפייס.

אילנה סטרלין - החצר האחורית

40.00 ₪מחיר