top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
יצחק סמואל - ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים

יצחק סמואל - ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים

40.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר