top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
לואיס קרול - ציד הסנרק

בשנת 1876, אחת עשרה שמה לאחר צאת "עליסה בארץ הפלאות?, כתב לואיס קרול את "ציד הסנרק". תשעה חברי צוות מוזרים, נהוגים בידי רב חובל שאינו יודע אלא לטלטל פעמון, בחיפוש אחר חיה אגדית. או כלשון אחד המבקרים: "מסע בלתי אפשרי של צוות בלתי סביר למצוא יצור בלתי מתקבל על הדעת".

סאטירה על מסעות ימיים? על חיפוש אחר האושר? מכל מקום - נונסנס במיטבו.

היצירה זכתה מים להצלחה גדולה ועד היום יש לה "סנרקומנים", חובבים מושבעים ומשוגעים לדבר.

לראשונה היא רואה אור בתרגום מלא לעברית של ניצה בן-ארי, מאוירת בידי דני קרמן.

לואיס קרול - ציד הסנרק

60.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר