top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
נטליה גינצבורג - קולות הערב

הרומאן של נטליה גינצבורג 'כל אתמולינו' היה אחת האהבות הגדולות של קהל הקוראים בארץ. שלוש היצירות שב'קולות הערב' הוגדרו על - ידי המחברת כשלושה רומאנים קצרים. הראשון, "הדרך אל העיר", מספר את סיפורה של נערה בכפר נידח, המאוהבת בבן - דודה ומתחתנת עם בנו של הרופא המקומי: סיפור מר, בלי אהבה. השני, "כך זה קרה", נפתח ביריות שיורה הגיבורה בבעלה המבוגר ממנה בהרבה, שהסתבר שיש לו אהובה. הגיבורה היא אשה מוגבלת מבחינה רגשית. השלישי, "קולות הערב", הוא סיפור התפוררותה ושקיעתה של משפחה בורגנית בכפר קטן. נטליה גינצבורג במיטבה.

נטליה גינצבורג - קולות הערב

50.00 ₪מחיר