top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
שן צ'ונג ון - עיירת הגבול

הרומן הקצר "עיירת הגבול" ושלושת הסיפורים הנלווים אליו ("הבעל", "סיאו סיאו" ו-"גוי-שנג) מפליאים לתאר את חייהם של פשוטי-העם באחד ממחוזות סין הנידחים. יצירות אלה, פרי עטו של אחד מחשובי הסופרים הסיניים בתקופה שלפני הקמת הרפובליקה העממית בשנת 1949, מצטיינות בכתיבה ריאליסטית, שהן של פיוט משוך עליה. באחרית הדבר נסקר המפנה שחל בספרות הסינית החדשה על רקע המהפכה החברתית שחל שם.

שן צ'ונג ון - עיירת הגבול

40.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר