top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
תומס ל. פרידמן - הלקסוס ו"עץ הזית" - הגלובליזציה: מבט אל עולם משתנה

תומס ל. פרידמן - הלקסוס ו"עץ הזית" - הגלובליזציה: מבט אל עולם משתנה

40.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר