top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
יהואש ביבר - סופה דוהרת שוב

הסוסה האדומה סופה דוהרת שוב בגליל ועמוס בעליה רכוב על גבה. הפעם הוא לבוש בגדי נוטר, דוהר ממשימה למשימה באומץ לב ובמסירות. הימים ימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט הסוערים והמשימות המוטלות על חיל הנוטרים רבות – ללחום בכנופיות הערביות, להבריח ארצה מעפילים, להקים את ישובי "חומה ומגדל" ועוד ועוד.

סיפור עלילותיו של עמוס בחיל הנוטרים הוא סיפורה של התבגרות שכולה התנדבות וחברות, בתקופה מעניינת ומסוכנת בחיי הישוב היהודי בארץ.

יהואש ביבר - סופה דוהרת שוב

40.00 ₪מחיר

    ספרים נוספים בז'אנר