top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
יהונתן גפן - באופן אישי כל יום שישי

"באופן אישי כל יום שישי" - מבחר מאמרים של יהונתן גפן, אשר נכתבו בלונדון, שם שימש ככתבנו, ובתל אביב הגדולה עצמה. המאמרים פורסמו בטורו האישי במוסף השבועי של "מעריב" בין השנים 1989 ו-1992. המאמרים עוסקים בחברה ובתרבות הישראלית על היבטיה השונים – לחיוב ולשלילה, לחיוך ולדאגה.

יהונתן גפן - באופן אישי כל יום שישי

60.00 ₪מחיר