top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
סראב אבו רביעה קווידר - נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות

סראב אבו רביעה קווידר - נשים פלסטיניות בישראל: זהות, יחסי כוח והתמודדות

60.00 ₪מחיר

    ספרים נוספים בז'אנר