top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
ק' ג' צ'רי - הגאווה של שאנור

מעולם לא נראה בתחנת-החלל מפגש יצור דומה לזה.

עורו היה חשוף, שיניו וציפורניו קהות, והוא היה מבוהל.

טולי היה הניצול היחיד מספינתו – ספינה של גזע חדש ולא-מוכר – ועתה הוחזק בשבי הקיף האכזריים והבוגדניים. נותר לו רק סיכוי אחד: למצוא מקלט בספינת ההאני, הגאווה של שאנור.

קרוליין ג'ניס צ'רי היא סופרת אמריקנית עטורת פרסים, שזכתה לתהילה על ספרי המדע הבדיוני שלה. כתיבתה קולחת, מרתקת ומלאה הומור ורגישות אנושית.

ק' ג' צ'רי - הגאווה של שאנור

60.00 ₪מחיר

    ספרים נוספים בז'אנר