top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
ג'ון לאנג' - בינרי

"בינָרי" היא כל מערכת המורכבת משני גורמים הפועלים זה על זה הדדית. כך הכוכבים הבינָריים, המספרים הבינָריי, וכך... הגזים הבינָריים. בינָרי הוא קרב מוחות מורט-עצבים בין ג'ון רייט, מיליונר קיצוני ימני, איש מבריק אך מטורף, המתכנן להרוס עיר שלמה על מילוני תושביה, וכן ג'ון גרייבס, החוקר המתחקה על עקבותיו. רייט הצליח לחדור אל מאגר-מידע ממוחשב של משרד ההגנה האמריקני, ובאמצעותו מתכנן להוציא לפועל את מזימתו המפלצתית. גרייבס פותח בחקירה אינטנסיבית: מה הקשר בין האנשים שרייט נפגש עמם, והרכישות המוזרות שהוא מבצע, ובין המטרה שלהגשמתה הוא פועל? עד מהרה מתגלה תבנית-חוזרת, המבוססת על כפילות. ואולם כפילות זו היא רק קצה הקרחון. תכניתו של רייט מבוססת למעשה על פעילות-גומלין בין שני אנשים: הוא עצמו ו... החוקר המתחקה על עקבותיו, ג'ון גרייבס.

ג'ון לאנג' - בינרי

60.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר