top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
ג. שופמן - שלכת

מתוך מכלול יצירותיו של ג. שופמן, אחד מטובי המספרים העברים, ששכחה לא מובנת נגזרה עליו בימינו, מובאות שלוש חטיבות סיפורים המתייחדות בעוצמתן ובמקוריותן. האחת, עניינה מלחמת העולם הראשונה כמו שהיא משתקפת בחיים העירוניים של וינה, שבין לילה היתה למצור ובמצוק; השניה מתארת את חיי הכפר השטיירמארקי שבדרום אוסטריה על איכריו בעלי היצרים הקמאיים, והשלישית, עניינה צמיחת הנאציזם באחד מבתי הגידול הלא ידועים שלה – אותו אזור כפרי אידילי ושקט לכאורה.

מלאכת מחשבת מדויקת ורבת השראה ש"נהרי הרשמים שבה", כדברי י.ח. ברנר, "נעשו לכפור מוצק".

עורך המבחר וכותב אחרית הדבר הוא הסופר חיים באר, שבחורף 1982 יצא למחוזותיו של שופמן ובשובו פירסם "מסע ספרותי" בעקבותיו.

ג. שופמן - שלכת

40.00 ₪מחיר

    ספרים נוספים בז'אנר