top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
ויליאם הוד - בסימן בגידה

מידע מפתיע על סוכן אמריקני שנחשף וחוסל בידי הק.ג.ב. לפני זמן רב, מחזיר את אלן טרוספר לפעילות ב"חברה" שפרש ממנה. את המידע הביא לוינה עריק סובייטי בכיר, וטרוספר הוא המומחה שצריך לטפל בו. בהגיעו לוינה הוא מתחיל לגלות מה שלא אמרו לו בוושינגטון: יש לוודא את זהותו של העריק, ואת אמינותו - האם הוא מתכוון באמת לעבור למערב או שמא זו מלכודת שנטמנה למערך סוכנים שלם? ואולי הוטמנה המלכודת בוושינגטון? האם פועלת שם "חפרפרת" סובייטית בצמרת הסי.אי.איי? חייו של טרוספר בסכנה, ומכיון שאינו יכול לסמוך על וושינגטון, הוא יוצא לפעול באופן עצמאי. ידידיו, המתגייסים לעזרתו, יודעים מהם סיכוייה של פעולה מאולתרת מאחורי מסך - הברזל.

ויליאם הוד - בסימן בגידה

40.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר