top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
יהודה ניני - ההיית או חלמתי חלום: תימני כנרת פרשת התישבותם ועקירתם 1912-1930

יהודה ניני - ההיית או חלמתי חלום: תימני כנרת פרשת התישבותם ועקירתם 1912-1930

60.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר