top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
יוסף גורני - מראש פינה ודגניה ועד דימונה: שיחות על מפעל הבניה הציוני

יוסף גורני - מראש פינה ודגניה ועד דימונה: שיחות על מפעל הבניה הציוני

50.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר