top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
צ'רלס מאריי - מתקדמים לאחור: כיצד מדיניות רווחה פוגעת בעניים?

צ'רלס מאריי - מתקדמים לאחור: כיצד מדיניות רווחה פוגעת בעניים?

60.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר