top of page
עם ספר ניתן להגיע עד קצה תבל מבלי להזיז את הרגליים
אניטה שפירא (עורכת): אנו מכריזים בזאת 60 נאומים נבחרים בתולדות ישראל

"לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל." דוד בן-גוריון "ואני קורא לאחי בארגון הצבאי הלאומי: לא לפתוח באש. אני מצווה עליכם להחזיק בנשק – כל אחד על נשקו בכל מקום. בירושלים, בתל אביב ובכל מקום, אך אנו לא נפתח באש. לא תהיה מלחמת אחים בעוד האויב בשער." מנחם בגין "במקום זה בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי; עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, שישה מליון קטגורים. " גדעון האוזנר "אם קיימת אפשרות כלשהי, ולו גם רחוקה, שלולא נשמעו במחננו ביטויים כמו'ממשלת בגידה', 'ממשלת דמים' וכו', הרצח אולי לא היה מתבצע, הרי שגם אנו לא יכולים לומר עוד 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'." הרב יהודה עמיטל "אם יתברר למעלה מכל ספק שיהיה שלום אמת בינינו לבין שכנינו הערבים אם יוחזרו להם השטחים, ולעומת זאת קיימת סכנת מלחמה מיידית אם לא יוחזרו להם השטחים – יש להחזיר להם השטחים, משום שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש." הרב עובדיה יוסף "אחד הדברים הקשים שחידדה המלחמה האחרונה הוא התחושה שבימים האלה אין מלך בישראל. שההנהגה שלנו חלולה. ההנהגה המדינית והצבאית שלנו חלולה." דויד גרוסמן אי אפשר לתאר את המציאות הישראלית בלי הפוליטיקאי או האינטלקטואל, איש הצבא או הסופר, שנושא את דברו אל הציבור בימים של שמחה או בימים של אבל, של התרוממות רוח ושל חשבון נפש. הוא הנוסך ביטחון והוא המטיף בשער; הוא המערער על המצב הקיים והוא מחזק אותו. הנאומים בקובץ זה הם מבחר בלתי מייצג מתוך תולדות התנועה הציונית והמדינה. שישים הנאומים משקפים את הדרמות הגדולות, את הרגעים שאנחנו זוכרים, והיינו רוצים שייזכרו גם בדורות הבאים. יש מהם שכבר נכנסו לקנון של התרבות הישראלית ויש מהם שראוי שייכנסו. כל נאום מלווה בהקדמה הסוקרת את ההקשר ההיסטורי שבו הוא נישא ומסבירה מהי חשיבותו, וכן בביוגרפיה תמציתית של הנואם. פרופסור אניטה שפירא עוסקת בחקר הציונות, היישוב ומדינת ישראל, ומופקדת על הקתדרה לחקר הציונות ע"ש מרנפלד באוניברסיטת תל אביב. התמחתה בשאלות של זיכרון וזהות, היסטוריה חברתית, תרבותית ואינטלקטואלית. פירסמה ספרים ומאמרים רבים, בעברית ובאנגלית, שזכו לתהודה נרחבת. בין ספריה הידועים חרב היונה, יהודים חדשים, יהודים ישנים, יהודים, ציונים ומה שביניהם. התפרסמה בציבור הרחב בעיקר הודות לשתי ביוגרפיות שכתבה - ברל, על ברל כצנלסון, ואביב חלדו, על יגאל אלון - שהיו לרבי מכר. פרופסור אניטה שפירא היא כלת פרס ישראל להיסטוריה יהודית לשנת 2008, ובעבר זכתה בפרס שז"ר להיסטוריה יהודית ובפרס הרצל.

אניטה שפירא (עורכת): אנו מכריזים בזאת 60 נאומים נבחרים בתולדות ישראל

70.00 ₪מחיר

ספרים נוספים בז'אנר